• +36-30-385-3308
  • +36-30-385-3308
  • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • Nyitvatartás: 9.00-16.00 h

Adatvédelmi nyilatkozat GDPR

Adatkezelési tájékoztató és adatvédelmi nyilatkozat

Dr. Deák Andrea honlapját adatkezelőként dr. Deák Andrea ügyvéd, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamarába bejegyzett ügyvéd üzemelteti és tartja fenn, a honlap működése az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, a Magyar Ügyvédi Kamara etikai szabályzatának megfelelő módon történik. Dr. Deák Andrea ügyvéd ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett lépésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Dr. Deák Andrea ügyvéd honlapján információkat, cikkeket, előadásokat tesz közzé az ügyvédi tevékenység, ügyvédi szolgáltatások és az ügyvédi iroda tevékenysége vonatkozásában.

A honlap szolgáltatásait a látogató, mint felhasználó önként veszi igénybe, így az ehhez szükséges adatok kezelése önkéntes adatszolgáltatáson alapul. 

Adatkezelő adatai

Név: Dr. Deák Andrea ügyvéd
Cím: 9024 Győr, Hold u. 5/A.1.a..
Telefon: +36 30 3853308

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatkezelés célja 

Dr. Deák Andrea ügyvéd honlapjának a használata nincs regisztrációhoz kötve. Személyes adatok kezelésére abban az esetben kerül sor, amennyiben a honlapra látogató ajánlatkérés céljából kapcsolattartásra alkalmas adatait dr. Deák Andrea ügyvéd részére megküldi.

A honlap használata során nem kerül rögzítésre a felhasználó IP címe, nem naplózza a honlapra látogatás időpontját és nem használ cookie-t a honlapra látogatók szokásainak rögzítésére.

Hírlevél:

Dr. Deák Andrea ügyvéd honlapján nincs lehetőség hírlevélre történő feliratkozásra, erre tekintettel a honlapra látogatók részére nem küld tájékoztató e-maileket, reklámokat.

Adatkezelés jogalapja

A honlap szolgáltatásait a felhasználó önként veszi igénybe. A nyújtott adatok az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak.

Adatbiztonság, adatkezelés időtartama

A megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, azokat bizalmasan kezeli, és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá. Az adatok továbbítására csak az érintett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján kerülhet sor.

Az adatkezelés határozatlan ideig, de legfeljebb addig tart, amíg a felhasználó meg nem tiltja az adat adatkezelési cél szerinti felhasználását, illetve a felhasználó nem kéri az adatok kezelésének megszüntetését.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A felhasználó az ügyvédtől bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésére vonatkozóan. A felhasználó kérelmére az adatkezelő ad tájékoztatást a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő fenti elérhetőségein keresztül kérhető. 

A felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, illetve zárolását. A felhasználót adatainak kezelésével összefüggésben jogorvoslatként megilleti a tiltakozási jog, a bírósági jogérvényesítés, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetősége.

Egyéb rendelkezések

Honlapunk tartalmazhat olyan kapcsolódási pontot (linket, hivatkozást), amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az adatkezelő nem vállal felelősséget.

Az adatkezelő fenntartja a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, ha azt a honlap működtetése szükségessé teszi.


© 2021 Minden Jog Fenntartva. Deakandrea.hu